Bluza jogger Bauer EU Team Senior czarna

NOWO??
Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
Bluza jogger Bauer EU Team Senior czarna
114.61 PLN
229.44 PLN *
- 50 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
BAUER

Elegancki, koszula z długim rękawem i zamkiem błyskawicznym
i wysoki kołnierz w klasycznym kroju

[b] FIT: [/ b] [lista]
- klasyczny krój [/ list]

[b] PROJEKT: [/ b] [lista]

 • czarna koszula
 • mały napis farmera po prawej stronie
  Ramię w kontrastowym kolorze
 • Duży napis Bauer po lewej stronie
  Kontrastowe przedramię koloru
 • materiał hydrofobowy
 • Kołnierz w ¶rodku w kontrastowym kolorze
 • elastyczne, w±skie mankiety na ramieniu i
  na biodrach w kontrastowym kolorze
 • pełna kieszeń kangur
 • Etui na smartfony [/ list]

  [b] MATERIAŁ: [/ b] [lista]
  - 100% poliestru [/ lista]

  S?owa kluczowe:
 • Rabat 1
  600 €2%
  1000 €4%
  Najwy?ej oceniany
  Shop Rating - hockeyoffice.com
  Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
  Newsletter

  Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

  abonament

  Methods of Payment in the Hockey Shop
  Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
  * Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
  1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.