Warrior Dynasty Training Woven Pant Junior

Nasz napiwek
Warrior Dynasty Training Woven Pant Junior
72.87 PLN
186.97 PLN *
- 61 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2811.62 PLN2 %
4686.04 PLN4 %
Przepraszam, ju? nie jest dost?pny
WARRIOR

Bequeme und wärmende Juniorhose auch als erfragen! - schon auf dem Weg zum Training und zu den Spielen Teamgeist spüren durch ein einheitliches Bild - lieferbar, also auch Nachbestellung für neue Spieler sind kein Problem

Bestimme den Look beim Training mit der Dynasty Track Teamhose. Nutze das Zugband für einen optimen, individualuellen Sitz. Deine Wertsachen können schnell in den Hosentaschen verstaut werden.

- 100% poliestru
- elastisches Hüftgummi mit Zugband
- Reißverschluß am Bein

S?owa kluczowe: Track, pant, teampant, Sportswear, camisa, camicia, chemise, Organized
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.