Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 "

Wy??cznie
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 "
Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (2) Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (3) Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (4) Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (5) Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (6) Hockeyzentrale Pro Wheel Torba WB85 Senior 40 " (7)
382.14 PLN
584.57 PLN *
- 35 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

IceHockey Wheelbag Senior z wysuwaną rączką, dobry produkt do hokeja
- worek wysokiej jakości
- stabilny zamek błyskawiczny
- wysokiej klasy nylon
- torby zewnętrzne 101 cm Torba 40 "

Wymiary: 103xm x 43cm x 43,5cm

Waga torby na koło Hockeyzentrale Pro WB85 Senior 40 ":

 • około. 5270 gramów

  S?owa kluczowe: icehockeyBag, Bag, Bag, senior, hockey, pro, wheelbag, Hockey Bagn, bag, Bolsillos, pockets, bag, tasca, saccoccia, busta, borsa, lommer, poches, poche, sac, gousset
 • Rabat 1
  600 €2%
  1000 €4%
  Najwy?ej oceniany
  Shop Rating - hockeyoffice.com
  Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
  Newsletter

  Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

  abonament

  Methods of Payment in the Hockey Shop
  Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
  * Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
  1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.