Torba na kije Sherwood Hockey Project 9

Nasz napiwek
Torba na kije Sherwood Hockey Project 9
77.47 PLN
90.44 PLN *
- 14 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Przechowuje 3 kije graczy
Wykonany z wytrzymałego poliestru 600 denierów
Wzmocniony pasek ułatwiający transport
Rozmiar: 175 * 36 * 14 cm

S?owa kluczowe: Stick Bag, bag, stick, Instrike, sherwood, stickbag, Bolsillos, pockets, bag, tasca, saccoccia, busta, borsa, lommer, poches, poche, sac, gousset
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.