Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex
Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex (2) Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex (3) Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex (4) Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex (5) Warrior QR5 Pro kij do hokeja na lodzie Dzieci 20 Flex (6)
324.60 PLN
432.87 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
WARRIOR

Warrior QR5 Pro Dzieci są specjalnie zaprojektowane dla graczy młodzieżowych, aby zapewnić najłatwiejszą obsługę i kontrolę zarówno dla początkujących. Kije QR5 Pro Dzieci posiadają kolorową grafikę QR5 Pro, która sprawia, że kij przyciąga wzrok na lodzie. Niezależnie od tego, czy Twój młody gracz dopiero zaczyna, czy ma już za sobą kilka lat gry, pokocha kije hokejowe Covert QR5 Pro firmy Warrior.

Konstrukcja R.L.C. 188
Ta wysokiej jakości konstrukcja wykorzystuje tylko najbardziej zaawansowane materiały i procesy firmy Warrior. R.L.C. 188 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność i ogólną równowagę.

FuelCore Ultra Blade
Całkowicie przeprojektowana, aby zachować czucie krążka, pop i wytrzymałość dłużej niż kiedykolwiek. Dzięki zastosowaniu splotu Minimus Carbon 25, Ultra jest nie tylko mocniejsza, ale i lżejsza niż dotychczas.

zwężenie krawędzi
Unikalny kątowy hosel wzmacnia i tak już błyskawiczne odpalanie z dodatkową szybkością i dokładnością.

Profil Flex
Kick Point: Low kick
Profil strzału: Szybkie uwalnianie
Shaft Taper: Edge Taper

ostrza
Konstrukcja: FuelCore Ultra
Materiały: Minimus Carbon 25
Tekstura twarzy: Strukturalna

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.