CCM Tacks AS 570 icehockey skate Senior

NOWO??
CCM Tacks AS 570 icehockey skate Senior
1149.81 PLN
1457.67 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
CCM

The new CCM Tacks AS570 Series is here.

Der Schuh brings the following characteristics:

ONE-PIECE BOOT
Players get more direct energy transfer and a closer fit for more powerful strides.

STIFFNESS
150
Solid core for great skating performance.

LINER
HD MICROFIBER
High resistance to wear while delivering major comfort and durability.

TONGUE
REPLACEABLE ASYMMETRICAL
7mm felt tongue with reinforced layers for increased comfort and protection.

FOOTBED
MOLDED CCM ORTHOLITE
Ultra-lightweight comfort and superior support, using recycled EVA foam.

HOLDER
SPEEDBLADE XS
CCM quick-release holder with bladelock system.

RUNNER
CCM XS
Stainless steel runner.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.