Ochraniacze na łokcie Ice Hockey

Ochraniacze na łokcie, ochraniacze na łokcie firmy Bauer, Warrior, CCM do hokeja na lodzie

Bestseller

Symbol bestsellera dla danego produktu pokazuje, ?e jest to bestseller, czyli produkt, kt鏎y bardzo cz?sto sprzedajemy w danej klasie cenowej. Szczeg?owo przetestujemy produkty i ocenimy je wraz z naszym zespo?em, aby da? Ci najlepsze mo?liwe rekomendacje w zakresie sprz?tu hokejowego. Kto chcia?by zam闚i? hokejowy kompletny sprz?t, powinien jak najlepiej zestawi? swoje produkty. Je?li wybrany przez Ciebie sprz?t hokejowy posiada dodatkow? ikon? "nasza wskaz闚ka" lub "pro-tip", wszystko jest w porz?dku.
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zam闚ienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kurs闚 wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczeg?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.