Ochraniacze na łokcie Warrior Alpha LX30 Senior

Bestseller
Ochraniacze na łokcie Warrior Alpha LX30 Senior
Ochraniacze na łokcie Warrior Alpha LX30 Senior (2)
344.09 PLN
411.00 PLN *
- 16 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
WARRIOR

łokci Warrior Alpha LX 30. Ochraniacze te zostały całkowicie przeprojektowane, aby zapewnić graczom doskonałą mobilność, dopasowanie i ochronę. Ten model jest świetną opcją dla graczy szukających najnowocześniejszych technologii, ale w niższej cenie.

Warrior LX 30 posiada trzyczęściową konstrukcję, tak jak w modelu LX Pro, która pozwala na naturalny ruch i maksymalną mobilność łokcia. Trzyczęściowa konstrukcja zapewnia maksymalną mobilność, aby ułatwić operowanie krążkiem i ogólne poruszanie się na lodzie.

Warrior używa Premium Protection w skorupie, podwójnej gęstości pianki używanej w kluczowych strefach uderzenia. Pianki te są zintegrowane z osłonami szczelin i bicepsów, aby zapewnić dodatkową ochronę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Dla zwiększenia komfortu, model ten posiada płasko dopasowane paski, które są łatwe w użyciu i nie zahaczają o koszulkę. Wewnątrz ochraniacza łokci Warrior zastosował podszewkę Strike Yellow, która zapewnia chłód, suchość i wygodę.

Warrior implementuje swoje najbardziej zaawansowane technologie w Alpha LX 30, zapewniając graczom komfort, mobilność i ochronę. Jeśli jesteś na lodzie 2-3 razy w tygodniu i szukasz ochraniacza na łokieć, który oferuje świetną ochronę i optymalną mobilność, ale nie jest zbyt drogi, LX 30 jest dla Ciebie!

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.