Schlittschuhe Schliff mit Profimaschine 12er Standard

NOWO??
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Schlittschuhe Schliff mit Profimaschine 12er Standard
43.03 PLN
67.93 PLN *
- 37 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Tylko siatka nic więcej. Zamawiaj tylko razem z łyżwami. Szlifujemy na szlifierce PRO Sharp. Uzyskujesz jeden z najbardziej równomiernych mieleń w historii, ponieważ mielenie odbywa się automatycznie i nie jest napędzane przez drżące ręce.
-> Szlifowanie Profi
-> 12. mielenie dla normalnego lodu
To NIE jest maszyna ani szlifierka, a jedynie cięcie, które możesz zamówić, jeśli również zamówisz u nas łyżwy. Następnie szlifujemy obuwie lub biegacze

S?owa kluczowe: iceskate, grinding, schleifen, sharpening, Patinar, ice-skate, pattinare, skate, patiner, sharp, sharpen, sharpening
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.