Szlifierka do łyżew z maszyną, na jedną parę lodu

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Szlifierka do łyżew z maszyną, na jedną parę lodu
44.52 PLN
70.29 PLN *
- 37 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2811.62 PLN2 %
4686.04 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Tylko siatka nic więcej. Zamawiaj tylko razem z łyżwami. Szlifujemy na szlifierce PRO Sharp. Uzyskujesz jeden z najbardziej równomiernych mieleń w historii, ponieważ mielenie odbywa się automatycznie i nie jest napędzane przez drżące ręce.
-> Szlifowanie Profi
-> 12. mielenie dla normalnego lodu
To NIE jest maszyna ani szlifierka, a jedynie cięcie, które możesz zamówić, jeśli również zamówisz u nas łyżwy. Następnie szlifujemy obuwie lub biegacze

S?owa kluczowe: iceskate, grinding, schleifen, sharpening, Patinar, ice-skate, pattinare, skate, patiner, sharp, sharpen, sharpening
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.