Bauer GSX Second Edition II Łapaczka młodzież biały

NOWO??
Bauer GSX Second Edition II Łapaczka młodzież biały
692.72 PLN
909.27 PLN *
- 24 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
BAUER

Bauer unowocześnił swoje rękawice bramkarskie GSX i dobrze przyjętą linię GSX, wprowadzając kluczowe ulepszenia. Ponowne wprowadzenie rękawic bramkarskich Bauer GSX Junior!

Począwszy od zapięcia rękawicy, GSX posiada zapięcie od palców do kciuka oparte na technologii Supreme, aby zapewnić maksymalne pokrycie nowym bramkarzom. Podwójna koszulka o maksymalnej głębokości z kieszenią na sznurówki zapewnia łatwiejszą do wyłowienia kieszeń.

Pianka Rebound Control w dłoni zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami krążka; podczas gdy nowy, inspirowany baseballem, nakładający się stojak na mały palec zapewnia dodatkowy komfort i kontrolę. Wkładka HyperSense zapewnia większy komfort i oddychalność.

Wreszcie inspirowany modelem Supreme zakres ruchu i regulowany dolny pasek na nadgarstek pozwalają na większy ruch, a regulowany grzbiet zapewnia spersonalizowane dopasowanie.

Jeśli jesteś bramkarzem na poziomie podstawowym i szukasz połączenia funkcji i technologii Bauera z obu linii, koniecznie sprawdź Bauer GSX Junior Goalie Catcher!

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.