Bauer Naramienniki hokejowe X II dziecięce

NOWO??
Bauer Naramienniki hokejowe X II dziecięce
Bauer Naramienniki hokejowe X II dziecięce (2) Bauer Naramienniki hokejowe X II dziecięce (3) Bauer Naramienniki hokejowe X II dziecięce (4)
236.04 PLN
257.52 PLN *
- 8 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
BAUER

The BAUER X 2.0 II youth shoulder pad offers an optimal combination of protection and comfort for children who want to give their best on the ice. The Bauer X II 2.0 is specially designed to meet the needs of the youngest ice hockey players and guarantees sophisticated safety features and high wearing comfort.

Features:

Shoulder caps:
The low profile shoulder caps provide maximum protection while allowing freedom of movement, keeping kids safe and agile.

Sternum:
The molded sternum is equipped with special impact protection that effectively protects sensitive areas

Spine:
An integrated spine protector together with the Flex Cell foam back padding and sublimated graphics provide additional protection and visual accents.

Upper arms:
The integrated bicep protection with sleeve fit allows for individual adjustment and ensures that the shoulder protection fits perfectly.

Liner:
The sublimated hydrophobic mesh liner ensures optimal moisture regulation, keeping the player dry and comfortable during the game.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.