Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex
Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex (2) Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex (3) Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex (4) Bauer Vapor LTX Pro + kij do hokeja Intermed. 57" 65 Flex (5)
687.07 PLN
1159.58 PLN *
- 41 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
BAUER

Bauer Vapor LTX Pro+ 65 Flex 57" Średnio zaawansowany kompozytowy kij hokejowy stworzony dla drużyn i hokeistów.
Bauer Vapor LTX Pro+ to jeden z najlżejszych kijów o niskim kopnięciu w tej klasie cenowej w branży. Ostrze Max Balance zapewnia wzmocnione krawędzie ostrza, aby zmniejszyć wagę i poprawić równowagę, bez utraty trwałości.

Kij hokejowy Bauer Vapor LTX Pro+ Grip Intermediate jest przeznaczony specjalnie dla nabywców sprzętu i jest produkowany przez głównych producentów, aby zapewnić naszym klientom unikalny sprzęt wysokiej jakości w doskonałych cenach. Co sprawia, że kije hokejowe Bauer Vapor LTX Pro+ Grip Intermediate są wartościowe? W większości przypadków SMU będzie wyceniane pomiędzy dwoma podobnymi produktami z linii produktów, jednocześnie uwzględniając specyficzne cechy rolek wyższej klasy w lepszej cenie dla wszystkich. Zasadniczo kij hokejowy Bauer Vapor LTX Pro+ Grip Intermediate oferuje ulepszone funkcje w lepszej cenie! Ważne jest, aby zrozumieć, że produkt SMU nie jest podróbką ani wykonanym z tanich materiałów wysokiej jakości. Kij hokejowy Bauer Vapor LTX Pro+ Grip Senior Hockey Stick Intermediate został po prostu zaprojektowany przez zespół z wieloletnim doświadczeniem, który wie, czego szukają gracze, i udostępnia te ulepszenia w atrakcyjnej cenie naszym klientom. Te rolki są idealne, ponieważ są wyjątkowe i wyposażone w najnowsze funkcje w atrakcyjnej cenie.

Cechy kija hokejowego kompozytowego Bauer Vapor LTX Pro+
około. 370 gramów
długość: 57" - 144,78
Poziom gry: Wydajność
Technologia strzału: technologia stożka XE
Technologia wału: włókno węglowe UD, wymiar wału Micro Feel II
Technologia ostrzy: Performance Carbon Fibre, konstrukcja ostrzy Max Balance

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.