CCM Axis 1.5 maska dziecięce biały-czarny

865.96 PLN
1515.37 PLN *
- 43 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
CCM

CCM Axis A1.5 Youth Certified Straight Bar Goalie Mask to skorupa inspirowana NHL i jest wyposażona w nowe funkcje i materiały mające na celu poprawę komfortu, a co ważniejsze, ochronę.

Począwszy od skorupy CCM A1.5, skorupa z poliwęglanu zapewnia ochronę, a jednocześnie jest ukształtowana pod kątem ugięcia krążka w kluczowych strefach uderzenia.

Wewnętrznie zobaczysz kilka materiałów, które są strategicznie rozmieszczone, aby zapewnić najlepszy dostępny poziom ochrony. Wielowarstwowa pianka VN wyścieła cały kask i została stworzona, aby chronić i zapewniać komfort bramkarzowi.

Podsumowując elementy wewnętrzne, opaska z tkaniny frotte jest wygodna podczas wykonywania pracy, którą powinna wykonywać opaska przeciwpotna. W dolnej części miseczki podbródkowej, regulowana piankowa miseczka podbródkowa utrzymuje głowę bramkarza w wygodnej pozycji.

Wreszcie klatka jest wykonana ze stali nierdzewnej i zapewnia wysoką ochronę przed uderzeniami krążków, które mogą uderzyć w ten obszar.

W porównaniu z maską bramkarską CCM A1.9, maska ??CCM A1.5 zapewnia wyższy poziom ochrony i jest wykonana z materiałów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.