CCM Jetspeed FT7 Composite Kij Senior 85 Flex

CCM Jetspeed FT7 Composite Kij Senior 85 Flex
CCM Jetspeed FT7 Composite Kij Senior 85 Flex (2)
1116.62 PLN
1245.49 PLN *
- 10 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
CCM

Poznaj hokej nowej generacji z kijem hokejowym CCM Jetspeed FT7 Senior. Kij ten został zaprojektowany, aby zmaksymalizować wydajność na lodzie poprzez połączenie innowacyjnych technologii i wysokiej jakości materiałów.

HYBRID KICKPOINT w Jetspeed FT7 zapewnia zoptymalizowane uwalnianie strzału, wspierając zarówno szybkie strzały z nadgarstka, jak i potężne uderzenia. Zapewnia to wszechstronność i precyzję, których potrzebujesz w każdej sytuacji.

Dzięki technologii ADVANCED CARBON MATRIX Shaft, kij jest bardziej wytrzymały i trwały bez poświęcania lekkości. Technologia ta zwiększa ogólną wytrzymałość i zapewnia spójny transfer energii przy każdym strzale.

Konstrukcja trzonka Round R Geometry zapewnia wygodny i pewny chwyt. Zaokrąglone krawędzie i ergonomiczny kształt zapewniają lepszą obsługę i ułatwiają szybkie ruchy i zmiany kierunku.

Dzięki technologii Taper Technology Skeleton kij oferuje lepszą równowagę i zwiększoną stabilność. Zmniejsza to ryzyko złamania i zapewnia stałą wydajność przez całą grę.

Łopatka RR-95 Soft Blade With Peel-Ply Blade została zaprojektowana, aby zapewnić lepsze wyczucie krążka i większą precyzję strzału. Miękkie ostrze poprawia kontrolę nad piłką, a wykończenie typu peel-ply zwiększa trwałość przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi.

Uchwyt FT Microfeel Grip zapewnia doskonałe trzymanie i komfort, poprawiając obsługę kija. Ten specjalny uchwyt zmniejsza poślizg i pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę nad kijem.

Kij hokejowy CCM Jetspeed FT7 Senior jest idealnym towarzyszem dla ambitnych graczy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom. Przygotuj się na dominację na lodzie z tym najnowocześniejszym kijem!

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.