CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Intermediate 55 Flex

Bestseller
CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Intermediate 55 Flex
CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Intermediate 55 Flex (2)
321.95 PLN
429.12 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
CCM

kij do hokeja na lodzie CCM Ribcor 84K Intermediate 55 Flex jest doskonałą opcją dla początkujących graczy hokeja na trawie, którzy szukają kija oferującego dobrą wartość i dobrze spisującego się na lodzie.

Zgodnie z wysokiej klasy modelami firmy Ribcor, kij do hokeja na lodzie
Ribcor 84K charakteryzuje się profilem low-flex. Dzięki temu kij szybko się ładuje, co pozwala na szybsze i dokładniejsze strzały.

To co odróżnia 84K od reszty serii to kształt trzonka. Znajdziesz tu kwadratową geometrię T firmy CCM. Ta sprawdzona konstrukcja daje graczom tradycyjne odczucie, które zapewnia doskonałą przyczepność i kontrolę. Stiff Blade w tej rakiecie to lekkie ostrze z wytłumionym rdzeniem dla zwiększenia czucia i szybkości.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.