CCM Tacks XF Pro Ochrona łokcia dziecięce

NOWO??
CCM Tacks XF Pro Ochrona łokcia dziecięce
214.56 PLN
257.69 PLN *
- 17 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
CCM

Poznaj kolejny poziom termoregulacji dzięki nowej linii Tacks XF Pro.
Ochraniacze CCM Tacks XF Pro Elbow Pads Bambini utrzymują chłód, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom ochrony, dzięki czemu możesz grać jak najlepiej.
Spersonalizowane dopasowanie chroni dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, zapewniając jednocześnie dużą swobodę ruchów.

Ochraniacze na łokcie Tacks XF Pro zapewniają najwyższą ochronę, komfort i zdolność adaptacji, idealnie dopasowane do potężnej gry i stylu. Zaprojektowane dla młodych profesjonalnych graczy, ochraniacze te oferują wysoki poziom ochrony i anatomiczne dopasowanie, które zapewnia optymalne dopasowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Cechy

Dopasowanie: anatomiczne

Ochraniacz łokcia: D3OR Zero Comfort Donut Anatomical JDP Cap

Ochraniacz bicepsa: Air Channels Flexmotion Dual Layered Bicep

System zapięcia: 3 elastyczne paski

Dzięki ochraniaczom na łokcie Tacks XF Pro jesteś dobrze wyposażony, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i zdominować boisko.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.