CCM Tacks XF Pro Ochrona łokcia młodzież

NOWO??
CCM Tacks XF Pro Ochrona łokcia młodzież
558.20 PLN
687.24 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
CCM

Juniorska wersja naszych ochraniaczy CCM Tacks XF Pro Elbow Pads Junior oferuje ten sam wysoki standard ochrony i komfortu, ale z konstrukcją lepiej dopasowaną do anatomii młodych graczy.

Ochrona bicepsa, regulowany system rzepów z podwójnym paskiem i skorupa JDP, która chroni staw za pomocą pianki D3OR Zero, pokazują naszą dbałość o szczegóły, nawet w sprzęcie dla juniorów.

Cechy

Konstrukcja:
Skorupa JDP, wzmocniona pianką D3OR Zero i formowaną pianką ochronną, zapewnia optymalną ochronę i maksymalną absorpcję wstrząsów.

Ochrona bicepsa:
Przegubowa osłona bicepsa zapewnia doskonałą swobodę ruchów i dodatkową ochronę, dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

System zapinania
Regulowany system podwójnych pasków z maksymalnym zapięciem na rzep zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie, które można dostosować do własnych potrzeb.
Te ochraniacze na łokcie są idealne dla młodych graczy, którzy potrzebują zarówno ochrony, jak i swobody ruchów.
Dzięki CCM Tacks XF Pro Elbow Pads Junior młode talenty mogą w pełni skoncentrować się na swojej grze i osiągać najlepsze wyniki.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.