CCM Jetspeed FT M4 Team Kij intermediate 55 Flex

NOWO??
Wskazówka Pro
Bestseller
CCM Jetspeed FT M4 Team Kij intermediate 55 Flex
CCM Jetspeed FT M4 Team Kij intermediate 55 Flex (2) CCM Jetspeed FT M4 Team Kij intermediate 55 Flex (3)
449.62 PLN
1034.19 PLN *
- 57 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
CCM

Rakieta Jetspeed FT M4 Team Intermediate 55 Flex, Idiale Scjläger dla dorosłego końca między Juniorem a Seniorem, jest kolejną atrakcją w naszej ofercie i idealnym rozwiązaniem dla ambitnych graczy, którzy kochają HYBRYDOWY KICKPOINT serii Jetspeed.

Wałek o coraz bardziej popularnej GEOMETRII ROUND "R" ma zaokrąglone rogi i wklęsłe boki, dzięki czemu przyjemnie i wygodnie leży w dłoni. Różne strefy flexu zapewniają hybrydowy punkt odbicia i pozwalają zarówno na szybkie oddanie strzału, jak i na duże sprzężenie zwrotne.

Kielnia z nowym tłumieniem i jednocześnie zoptymalizowaną twardością wspiera charakter rakiety i oferuje świetne połączenie czucia i komfortu.

Jeśli więc szukasz rakiety zespołowej, która oferuje to, co najlepsze w świecie różnych profili flex, znajdziesz ją tutaj!


Główne cechy rakiety Jetspeed FT M4:

- HYBRID KICKPOINT - dla szybkiego oddania strzału i jednocześnie doskonałego czucia.

- ROUND "R" GEOMETRY - aby wygodnie zmieścić się w dłoni

- DAMPED CORE - Sztywne ostrze z wytłumionym rdzeniem dla szybkich strzałów i dobrego czucia krążka.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.