Rakieta kompozytowa Intermediate 53-75 Flex

NOWO??
Wy??cznie
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Rakieta kompozytowa Intermediate 53-75 Flex
Rakieta kompozytowa Intermediate 53-75 Flex (2)
258.10 PLN
422.50 PLN *
- 39 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2818.22 PLN2 %
4697.04 PLN4 %

Losowe z półki, flex 53-75. Rakiety kompozytowe dla około 12-16 latków w cenie młotka. Różne marki, tak jak lubi to magazynier. Nie maj± wpływu na rakietę i nie mog± jej okre¶lić:
Dlatego też cena jest tak tania. Nie możemy brać pod uwagę życzeń. Nie można wybrać rakietek, wysyłamy to co jeszcze mamy jako pojedyncze sztuki. To po prostu grab bag w super cenie. Uwagi nie s± brane pod uwagę.

Dłoń na dole kija wskazuje stronę kija hokejowego, której potrzebujesz.
Praworęczny zawodnik zazwyczaj gra kijem leworęcznym, ale proszę zwrócić uwagę na rękę, która znajduje się na dole kija - patrz piktogram!

*Zalecana cena detaliczna jest cen± orientacyjn±, ponieważ różne pozycje mog± być zdeponowane.

S?owa kluczowe: composite, stick, restposten, junior, intermed, wahrlos, aus dem regal, bis zum, normalpreis, batidor, matón, stick, racchetta, Bâtons, bâton, baton, batons
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.