Instrike Street ST4000 Kij drewniany Senior 60"

NOWO??
Instrike Street ST4000 Kij drewniany Senior 60"
Instrike Street ST4000 Kij drewniany Senior 60" (2) Instrike Street ST4000 Kij drewniany Senior 60" (3) Instrike Street ST4000 Kij drewniany Senior 60" (4)
90.62 PLN
135.77 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
INSTRIKE

Nowo opracowana Instrike Street ST4000 charakteryzuje się trwałością i może być używana zarówno na ulicy, jak i w hali. Dzięki wzmocnionemu ostrzu, ST4000 dobrze nadaje się do gry w hokeja na trawie, jak również hokeja na lodzie.

Produkty Instrike charakteryzują się w odpowiednich segmentach cenowych wyjątkowo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

(Ręka, która jest opuszczona podczas uderzenia wskazuje stronę) Normalna osoba praworęczna zazwyczaj gra lewym kijem.

Długość: 60" / ok. 152cm

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.