Instrike Street ST4000 Kij drewniany Kid prosto 42"

NOWO??
70.04 PLN
81.37 PLN *
- 14 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Top opracowany Instrike Street ST4000 charakteryzuje się wytrzymałością i może być grany na ulicy lub w hali. Ze względu na wzmocnione ostrze, ST4000 jest dobrze przystosowany do gry w hokeja na lodzie i inline hokeja.

Produkty Instrike charakteryzują się w odpowiednich segmentach cenowych bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

(Ręka, która jest w dół podczas uderzenia wskazuje stronę) normalny praworęczny normalnie gra lewym kijem.

Długość: 42" / 107cm

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.