Instrike Street ST4000 Kij drewniany Youth 46" (132 cm)

NOWO??
Instrike Street ST4000 Kij drewniany Youth 46" (132 cm)
Instrike Street ST4000 Kij drewniany Youth 46" (132 cm) (2) Instrike Street ST4000 Kij drewniany Youth 46" (132 cm) (3) Instrike Street ST4000 Kij drewniany Youth 46" (132 cm) (4)
81.37 PLN
104.03 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
INSTRIKE

Nowy Instrike Street ST4000 charakteryzuje się trwałością i można w nie grać na ulicy lub w hali. Nowo opracowana kielnia sprawia, że ??ST4000 jest idealna do inline hokeja na trawie, jak również do hokeja na lodzie.

Produkty Instrike charakteryzują się w odpowiednich segmentach cenowych wyjątkowo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

(Ręka, która jest opuszczona podczas uderzenia, wskazuje stronę) Normalnie praworęczny normalnie gra lewym drążkiem.

Długość: 46" / (ok.117 cm)

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.