Bauer 3X Vapor 54" 50 Flex 54" Junior

NOWO??
Bauer 3X Vapor 54" 50 Flex 54" Junior
Bauer 3X Vapor 54" 50 Flex 54" Junior (2)
658.28 PLN
752.35 PLN *
- 13 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
BAUER

Bauer Vapor 3X Stick Junior 50 Flex delivers high-end performance and feel for the sniper on a budget who needs a lightning-quick shot release. With one of the fastest release kick points, the 3X will be a top contender at this mid-price point segment.

The XE Elliptical Taper has taken the Vapor Line to the next level since it debuted in the 2019 Vapor Line, not to mention the 3X is 5% quicker than the previous 2X Team. As a whole, the XE Taper's aggressive shape allows it to be one of the quickest and most accurate on the market, while also shedding weight. It works in conjunction with the BridgeCore Technology in the blade that produces similar benefits through different methods, namely the high-quality foam core and its bridge reinforcement.

While weight reduction and release improvements are always welcomed, Bauer even made the Vapor 3X stick 12% tougher than the previous generation. This can be attributed to the HP Mold construction process and the unidirectional carbon fiber that produces better consistency, durability and longevity.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.