INSTRIKE Black Power Lite kij hokejowy Senior 85 Flex

NOWO??
Wskazówka Pro
Bestseller
INSTRIKE Black Power Lite kij hokejowy Senior 85 Flex
INSTRIKE Black Power Lite kij hokejowy Senior 85 Flex (2) INSTRIKE Black Power Lite kij hokejowy Senior 85 Flex (3) INSTRIKE Black Power Lite kij hokejowy Senior 85 Flex (4)
329.02 PLN
423.10 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
INSTRIKE

Jeden z najbardziej Composite stabilnych sztyftów Senior 85 Flex na rynku w rewelacyjnej cenie. Tak właśnie wygląda młodszy brat rakiety Black Power. Kij jest dla każdego gracza z dobrym sterowaniem kijem i dobrą równowagą do jego wagi.
Pokochasz uczucie, jakie oferuje rakieta. Instrike ponownie stworzył wyjątkowy produkt o wyjątkowej cenie.

Ręka, która ginie po trafieniu, jest pod spodem: Lewa ręka jest normalna dla prawicowych graczy z kijem hokejowym. Prawa ręka pod normalną dla leworęcznych.

S?owa kluczowe: grip, instrike, power, senior, compsite, stick, icehockey, black, power, green, greenpower, blackpowerstick, dury, drury, batidor, matón, stick, racchetta, Bâtons, bâton, baton, batons
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.