CCM Tacks 720 Kask hokejowy combo Senior czarny

NOWO??
CCM Tacks 720 Kask hokejowy combo Senior czarny
CCM Tacks 720 Kask hokejowy combo Senior czarny (2) CCM Tacks 720 Kask hokejowy combo Senior czarny (3)
1143.78 PLN
1469.45 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

Kask do hokeja na lodzie CCM Tacks 720 z klatką został opracowany we współpracy z Uniwersytetem w Ottawie, aby zapewnić graczom najwyższą ochronę, komfort i przepływ powietrza w bardziej przystępnej cenie. CCM debiutuje systemem termoregulacji AER-TECH, który promuje lepszą wydajność i podejmowanie decyzji, ponieważ zapewnia o 33% lepszy przepływ powietrza i 25% szybszą wymianę powietrza niż poprzedni 710.

Kluczowym elementem AER-TECH jest wydrukowana w 3D przednia wyściółka Nest Tech. Ten futurystyczny projekt nie tylko umożliwia nieskrępowany przepływ powietrza, ale także dopasowuje się do czoła danej osoby, zapewniając indywidualne dopasowanie. Tymczasem wkładka I.Q.SHION łączy w sobie szereg specjalnie dobranych pianek, które zapewniają niesamowite wrażenia po wyjęciu z pudełka, wygodnie przylegają do głowy, a nawet zarządzają wilgocią.

Jedna z najbardziej ochronnych pianek nie jest obca elitarnemu sprzętowi ochronnemu CCM. Inteligentna pianka D3O fachowo rozprowadza energię uderzenia na wszystkich poziomach, dzięki czemu gracze mogą grać pewnie, wiedząc, że mają najlepszą ochronę w grze!

Poziom gry: Elitarny
Kształt głowy: Okrągły
Waga: 875 gramów (MD)

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.