Kask Bauer IMS 5.0

Nasz napiwek
Kask Bauer IMS 5.0 (2) Kask Bauer IMS 5.0 (3)
249.09 PLN
294.42 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
BAUER

Kask hokejowy Bauer IMS 5.0 oferuje wysokiej klasy wygląd i funkcje w przystępnej cenie. Inny kolor

OCHRONA:
Podkład z pianki VN o podwójnej gęstości z koronką z podwójnym grzbietem
- Zapewnia tradycyjne dopasowanie i solidną ochronę

MUSZLA:
- dwuczęściowa skorupa
Regulacja bez użycia narzędzi: boczne klipsy podnoszą się, aby umożliwić dwuczęściowej skorupie regulację rozszerzania i kurczenia się od przodu do tyłu
- Szerokie wykorzystanie portów wentylacyjnych dla optymalnego przepływu powietrza
- Dołączone plastikowe nauszniki z wygodnymi wkładkami piankowymi

LINIOWIEC:
Podkład z pianki VN o podwójnej gęstości

S?owa kluczowe: bauer, helmet, helm, ims, 5.0, kopf, protection, helmet, different color, blue helmet, white helmet, red helmet, black helmet, ims 5.0, head, head protection, helmet bauer, black
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.