Kask młodzieżowy Bauer RE-AKT 100 Combo Klatka biała

Wskazówka Pro
Kask młodzieżowy Bauer RE-AKT 100 Combo Klatka biała
562.08 PLN
674.54 PLN *
- 17 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Biały młodzieżowy hełm hokejowy Bauer RE-AKT 100 zapewnia doskonałą ochronę i niezrównaną łatwość użytkowania dla młodych hokeistów.

OCHRONA:
- Pianka zarządzająca potrójną gęstością PoronR XRD:
- Poron XRD jest przeznaczony wyłącznie dla hokeja Bauer, stosowanego w trzech strategicznych punktach hełmu
- Ekstremalna ochrona przed uderzeniami jest super lekkim, giętkim materiałem o zdolności do rozpraszania ponad 90% siły przy uderzeniu
- Zapewnia oddychającą i elastyczną ochronę, jednocześnie konsekwentnie zarządzając uderzeniami
- Zatwierdzone przez HECC, CE i CSA

MUSZLA:
- Sprężynowy zamek potyliczny
- Automatyczna regulacja w celu zapewnienia odpowiedniego i ochronnego dopasowania
- Dwuczęściowa skorupa z regulacją bez użycia narzędzi
- Strategicznie umieść porty wentylacyjne dla zwiększenia przepływu powietrza

LINIOWIEC:
- Liner podwieszany:
- Płynna wkładka wykonana z pianki Poron XRD
- Pozwala hełmowi poruszać się niezależnie od głowy podczas uderzeń kątowych, aby lepiej zarządzać siłami obrotowymi
- Antybakteryjna ochrona Microban w celu zapobiegania nieprzyjemnemu zapachowi i pleśni
- Wkładka odprowadzająca wilgoć działa, aby utrzymać pot z oczu

MASKA:
- Szybko zwalniane zatrzaski maski twarzowej
- maska ??na twarz ma regulowaną wysokość i odległość

WAGA rozmiaru kasku bambini:
- około 715 gramów

S?owa kluczowe: re, Bauer, 100, Helmet with cage, grid, react, combo, helmet, helmet combo, akt, head, protection, head protection, helmet bauer, black, Hockey helmet, Hockey helmet bauer, helmet with grid, helmet grid, children, beginner, kids
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.