Kask młodzieżowy Bauer RE-AKT 100 Combo w zestawie Klatka cz

Wskazówka Pro
562.08 PLN
629.60 PLN *
- 11 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Młodzieżowy kask hokejowy Bauer RE-AKT 100 zapewnia doskonałą ochronę i niezrównaną łatwość użytkowania dla młodych hokeistów.

OCHRONA:
Pianka o potrójnej gęstości PoronR XRD:
- Poron XRD jest wyłącznym produktem Bauer Hockey, używanym w trzech strategicznych punktach kasku
- Ekstremalna ochrona przed uderzeniami to super lekki, giętki materiał zdolny do rozproszenia ponad 90% siły uderzenia
Zapewnia oddychającą i elastyczną ochronę, jednocześnie konsekwentnie zarządzając uderzeniami
- Zatwierdzone przez HECC, CE i CSA

MUSZLA:
- Sprężynowa blokada potyliczna
- Automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić odpowiednie i ochronne dopasowanie
- Dwuczęściowa skorupa z regulacją bez użycia narzędzi
- Strategicznie rozmieszczaj porty wentylacyjne, aby zwiększyć przepływ powietrza

LINIOWIEC:
Podszewka Suspend-Tech:
- Swobodna wyściółka wykonana z pianki Poron XRD
- Pozwala hełmowi poruszać się niezależnie od głowy podczas uderzeń pod kątem, aby lepiej zarządzać siłami obrotowymi
- Microban Anti-Bacterial Protection zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni
- Podszewka odprowadzająca wilgoć zapobiega przedostawaniu się potu do oczu

MASKA:
- Szybkie zatrzaskiwanie maski na twarz
- maska ??na twarz ma regulowaną wysokość i odległość

WAGA rozmiaru kasku bambini:
- około 715 gramów

S?owa kluczowe: re, Bauer, 100, Helmet with cage, grid, react, combo, helmet, helmet combo, akt, head, protection, head protection, helmet bauer, black, Hockey helmet, Hockey helmet bauer, helmet with grid, helmet grid, children, beginner, kids
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.