Zestaw do kasków hokejowych z wysokiej jakości klatką

292.17 PLN
404.63 PLN *
- 28 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
CCM

Specjalna oferta kasku hokejowego, kask dostajesz losowo z półki, szczęśliwą torbę, że tak powiem, nie masz wpływu na markę. Kask odpowiada tylko specyfikacji rozmiaru.


W każdym razie hełm jest czarny. Jeśli masz inne prośby, podaj je również.

Pokazane zdjęcie to tylko przykładowe zdjęcie kasku.

Kask dostarczany jest z wysokiej jakości kratką EASTON lub inną marką.

Prawo wymiany jest nadal w pełni zachowane. Należy pamiętać, że dzieci często potrzebują nieco większych kasków. Dlatego konieczne jest zmierzenie obwodu głowy.

Kolejną zaletą tego zestawu jest to, że może przydać się graczom, którzy mają długi lub niezbyt długi podbródek np. Z kaskiem M. B. Możesz dołączyć siatkę S lub L, możesz też zamieniać je indywidualnie. Lub określ tę prośbę przy składaniu zamówienia.

W przypadku kasków dziecięcych często potrzebny jest kask M i kratka S.

Komfort / ochrona:
- dwuczęściowa skorupa kasku z PE.

Skorupa kasku:
- dwuczęściowa skorupa kasku
* Aerodynamiczna skorupa z wentylacją
* Niski profil i wysoki poziom ochrony.

Wyściółka kasku:
Wewnętrzny materiał wykonany z ochronnej wyściółki o wielu różnych gęstościach zapewnia wysoki poziom komfortu i ochrony.

Krata:
Siatka Eastona
Kratka składa się z cienkich, okrągłych kratek z prostymi prętami i zapewnia maksymalną widoczność

Komfort / ochrona podbródka:
- solidnie podłączony do sieci
- Wygodna piankowa podkładka ochronna

Pasek pod brodą:
- Przymocowany poniżej brody
* Kask i kratka działają jako jedna całość.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.