Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz
Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (2) Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (3) Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (4) Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (5) Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (6) Hockeyoffice Ręczna ostrzałka/zaciągacz (7)
85.70 PLN
150.13 PLN *
- 43 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Magic Stick 3w1 to wszechstronne narzędzie, które poprowadzi Cię do przodu na lodzie! Dzięki trzem funkcjom jest niezastąpionym uniwersalnym narzędziem dla miłośników jazdy na łyżwach.
Pręt do ostrzenia odświeża szlif Twoich łyżew, precyzyjnie naprawiając przycięte krawędzie. Chociaż nie zastępuje to pełnego szlifowania maszynowego, gwarantuje, że Twoje biegacze będą zawsze w doskonałej formie. Dzięki bocznym stabilizatorom prawie niemożliwe jest odłamanie się kamieni mielących.


Zintegrowana osełka idealnie nadaje się do łatwego usuwania małych zadziorów z prowadnic. Zamontowany na rękojeści Sharp Sticka, jest zawsze pod ręką, gdy go potrzebujesz.

Magic Stick posiada również praktyczny haczyk do sznurówek, który ułatwia sznurowanie rolek. Jest to szczególnie odpowiednie dla dorosłych i dzieci, ponieważ dokładne dopasowanie nie tylko poprawia komfort, ale także optymalizuje wydajność na lodzie. Nigdy więcej pęcherzy na dłoniach spowodowanych pracochłonnym sznurowaniem łyżew hokejowych - haczyk do sznurówek sprawia, że ??proces ten jest dziecinnie prosty.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi i wgłębionym uchwytom ostrzałka doskonale leży w dłoni i pozwala bez wysiłku zacisnąć sznurowadła.

Cechy Magic Sticka 3w1 w skrócie:
- Odświeża połysk łyżew
- Stabilny i trwały dzięki bocznym stabilizatorom
- Osełka do gratowania prowadnic
- Zintegrowany haczyk do sznurówek umożliwiający łatwe sznurowanie łyżew

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.