CCM Tacks AS-V Pro Ochrona łokcia dziecięce

NOWO??
CCM Tacks AS-V Pro Ochrona łokcia dziecięce
CCM Tacks AS-V Pro Ochrona łokcia dziecięce (2)
254.42 PLN
294.48 PLN *
- 14 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %
CCM

CCM Tacks AS-V PRO Ochrona łokcia dziecięce to wysokiej jakości podkładka pod łokieć. Stanowi doskonałe połączenie ochrony i komfortu dla stawów.
Kształtowanie JDP i wysokiej jakości pianka D3OR zapewniają najwyższą możliwą ochronę łokcia, odchylając siłę uderzenia od łokcia i doskonale ją absorbując.
Biceps jest chroniony przez piankę PE, która zapewnia dobrą mobilność i ochronę. Ogólnie rzecz biorąc, CCM Tacks AS-V PRO Ochrona łokcia dziecięce to doskonały wybór dla dzieci grających na poziomie elitarnym.

Konstrukcja formowana JDP

Pianka D3OR

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.