Bauer Vapor Hyperlite Elbow Pad Senior

NOWO??
Bauer Vapor Hyperlite Elbow Pad Senior
Bauer Vapor Hyperlite Elbow Pad Senior (2) Bauer Vapor Hyperlite Elbow Pad Senior (3)
607.19 PLN
762.03 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
BAUER

HYPERLITE is BAUER's lightest series of protective equipment and by far one of the lightest on the entire market. The HYPERLITE elbow pad weighs only 225g and thus perfectly supports BAUER's LIGHTER. FASTER. STONGER claim by relying on exclusive materials and technologies.

To be the lightest product line on the market, HYPERLITE uses the newly designed AEROLITE CAP, which now offers a deeper fit and maximum protection. SHOCKLITE FOAM, as used in the HYPERLITE helmet to soften impacts, is also used in the corresponding elbow pad.

In addition to low weight, mobility and comfort were also taken into account during development, following consultation with players. To ensure this, Bauer introduces the FLEXAPRENE base foam. This adapts to movement and, with the perforated material in key areas, ensures fresh and lightweight comfort while providing excellent protection. The SLEEVE FIT on the biceps allows for a comfortable fit, while the LOCK STRAP provides a secure hold in the gear.

Since light weight is worthless without adequate protection, special attention has been paid to making the HYPERLITE series stronger as well. With the new EXOLITE SKIN, key areas such as the forearm area of the elbow protector are reinforced again to ensure elite-level protection.

As with the entire HYPERLITE line, the THERMOCORE ZERO LINER is used to better control sweat and odor for a fresh feel.

The elbow pad is part of the HYPERLITE family, which provides elite-level agile players with the highest level of protection, comfort and mobility to get the most out of their game.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.