Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce

NOWO??
Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce
Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce (2) Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce (3) Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce (4) Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce (5) Bauer Supreme Mach Naramienniki hokejowe dziecięce (6)
367.25 PLN
459.12 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
BAUER

W naramienniku Mach dla Bambini zastosowano ekskluzywny materiał kompozytowy CURV firmy Bauer, aby zapewnić lekką ochronę mostka, wraz z aktywną ochroną ruchu (AMP) na bicepsie, aby zapewnić dodatkową ochronę przed uderzeniami podczas gry.

Formowana pianka Hyperlite firmy Bauer umieszczona na przednim panelu nie wchłania wody, a zintegrowana pianka Vent Armor na kręgosłupie zapewnia maksymalny przepływ powietrza, zapewniając chłód, suchość i lekkość przez cały mecz.

Na koniec posiada wyściółkę THERMO CORE ZERO, która zapobiega poceniu się i nieprzyjemnym zapachom, zapewniając jednocześnie efekt chłodzenia i świeżość.

Jeśli jesteś doświadczonym graczem, który chce dodać dodatkowej przewagi mobilności, zachowując jednocześnie skuteczną ochronę, nie szukaj dalej niż naramienniki Bauer Supreme Mach Youth.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.