Bauer Vapor 3X Pro shoulder pad Int.

NOWO??
Bauer Vapor 3X Pro shoulder pad Int.
Bauer Vapor 3X Pro shoulder pad Int. (2)
642.93 PLN
809.67 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
BAUER

The Bauer Vapor 3X Pro Intermediate Arm-Chest-Shoulder-Pad offers a great fit and many high-end technologies at a good price.
For comfort and flexibility Bauer uses Flexaprene foam in the vest. Flexaprene acts as a base and deforms as you move. It also provides better breathability to keep you cool and dry on ice.
On the inside of the 3X Pro Arm-Chest-Shoulder-Pad, Bauer uses the new Thermomax+ lining. This technology fits comfortably against the torso and has moisture-wicking properties that keep the protectors lightweight during play and the Arm-Chest-Shoulder-Pad dry quickly between skating sessions.

The Vapor 3X Pro Arm-Chest-Shoulder-Pad has an anatomical design that provides a natural, body-hugging fit for maximum mobility and comfort. This fit is further enhanced by the low-cut shoulder caps and full coverage vest. The Vapor 3X Pro Arm-Chest-Shoulder-Pad is the lightest on the market at this price point and allows you to move around the ice without sacrificing protection.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.