Bauer Vapor Hyperlite shoulder pad Int.

NOWO??
Bauer Vapor Hyperlite shoulder pad Int.
Bauer Vapor Hyperlite shoulder pad Int. (2)
809.72 PLN
1000.24 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
BAUER

The Bauer Vapor Hyperlite Arm-Chest-Shoulder-Pad
offers the lightest elite-level protection so you can play as fast as you can from start to finish. Exposed ShockLite foam inserts on the sternum and spine add protection to the flexible VENTAPRENE vest. Also new is the CONNEKTOR, which connects the shoulder cap to the base. This ensures a good fit of the shoulder in the cap while allowing the upper arm protection full mobility.


Other features of the Hyperlite Arm-Chest-Shoulder-Pad :

Lightweight Aerolite 2.0 shoulder cap with connector

Sternum protection: Free-moving Hyperlite HD
Sternal protector with Shocklite foam inserts

Chest protector: Soft and comfortable Flexaprene vest

Spine: Molded Hyperlite HD foam with Shocklite foam inserts

Back protection: Full coverage vest with rib reinforcement

Collarbone: Molded protection with HD foam inserts

Inner material Thermocore Zero

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.