Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey

Bestseller
Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey
Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey (2) Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey (3) Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey (4) Zestaw startowy dla dzieci Warrior Ice and Roller hockey (5)
700.85 PLN
893.23 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
WARRIOR

Hokejowy zestaw startowy dla dzieci Warrior Hockey - najwyższa cena. Zawartość zestawu startowego do hokeja na lodzie:

- ochraniacze na łokcie
- ochrona ramion
- nagolenniki
- rękawiczki
- Tube
- Torba

opis przedmiotu

Rozmiar: Youth / Bambini M
Wiek: 4-5 lat
Waga: 20-32 kg
Rozmiar ciała: 100 cm - 120 cm

Rozmiar: Zestaw dziecięcy Hockey Youth / Bambini L.
Wiek: 6-7 lat
Waga: 23-32 kg
Rozmiar ciała: 115 cm - 135 cm

Rozmiar: Dziecięcy zestaw do hokeja na lodzie / Bambini XL
Wiek: 8-9 lat
Rozmiar ciała: 130 cm - 145 cm

Nie ma możliwości wymiany poszczególnych części z zestawu. Jest to możliwe tylko w przypadku indywidualnie skomponowanych zestawów z naszego asortymentu. Zestaw zawiera tylko produkty, bez dziecka i rakiety

S?owa kluczowe: starter kit, true, Hockey, starter, youth
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.