Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież

NOWO??
Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież
Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież (2) Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież (3) Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież (4) Zestaw startowy sprzętu ochronnego Bauer XTEND Yth młodzież (5)
868.48 PLN
1080.08 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2818.22 PLN2 %
4697.04 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Bauer Zestaw startowy XTEND Yth Bambini Zestaw regulowany dla wszystkich rozmiarów młodzieżowych

Ochrona ramion: Regulowana ochrona ramion, która obejmuje rozmiary Youth Small, Medium i Large

Osłona łokcia: Anatomicznie ukształtowana nakładka z regulacją długości przedramienia

Osłona goleni: Regulowany ochraniacz goleni obejmujący rozmiary 8'', 9'' & 10''

Spodnie: Regulowane spodnie z przedłużeniem o 1' i 2''

Rękawice: Formowane rękawice z regulowanym mankietem

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.