CCM 1.5 Goalie Kneeguard Junior

CCM 1.5 Goalie Kneeguard Junior
312.98 PLN
402.24 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
CCM

The CCM 1.5 Goalie Knee Protectors provide solid knee protection and comfort for recreational to intermediate netminders and are a great, cost effective solution for goalies who are looking for a little extra knee padding. The 1.5 knee protectors offer ergonomic deep knee support and are secured with three elastic velcro straps.
Construction:
Durable nylon outer shell
Injection molded knee protection
Deep knee support
Graphics:
Screen printed logos
Protection:
Injection molded design
Excellent protection and lightweight feel
Square Foam support
Fit:
Adjustable strapping system
One 2" elastic velcro lower thigh strap
Two 1.5" elastic velcro knee straps
Weight:
261 grams (Based on Senior Knee Protector)

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.