Koszula CCM Neck Guard BNQ Shirt TC Pro ACC Goalie Junior

Wskazówka Pro
Bestseller
Koszula CCM Neck Guard BNQ Shirt TC Pro ACC Goalie Junior
366.32 PLN
523.82 PLN *
- 30 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
CCM

CCM BNQ Shirt TC Pro Klava Koszula z siateczki z pokryciem z nylonu balistycznego
- Miękka i wygodna osłona na szyję
- Ochrona mostka i obojczyka
- certyfikat BNQ

- Informacje o rozmiarze:
obwód szyi: 26-35 cm / 10 "-14"

S?owa kluczowe: RBK, Reebok, Pro, neckprotection, T-Shirt, protection, Shirt, Pro, Junior, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.