Rolka bramkarska Graf G4500 Supra Senior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Rolka bramkarska Graf G4500 Supra Senior
Rolka bramkarska Graf G4500 Supra Senior (2) Rolka bramkarska Graf G4500 Supra Senior (3) Rolka bramkarska Graf G4500 Supra Senior (4)
856.09 PLN
1902.71 PLN *
- 55 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %

Graf Elite Bramkarskie Senior Łyżwy: . Elitarne buty bramkarskie . Nylonowy trzon XLPE wzmocniony Teclite
. miękko wyściełane
. Biegacze Cobra Goalie z dodatkową ochroną przed uderzeniami.

S?owa kluczowe: bauer, vapor, x700, skate, senior, hockey, icehockey, goalie
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.