CCM EFlex 5.9 composite Kij bramkarski Senior

Wskazówka Pro
Nasz napiwek
CCM EFlex 5.9 composite Kij bramkarski Senior
CCM EFlex 5.9 composite Kij bramkarski Senior (2)
1056.27 PLN
1515.39 PLN *
- 30 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

Kij bramkarski CCM EFLEX 5.9 wykorzystuje ZEROFLUX TECHNOLOGY w łopatce, lekką strukturę, która może tłumić wibracje i poprawić kontrolę odbicia, a także czucie krążka.

W łopatce zastosowano CARBON MATRIX TECHNOLOGY, splot węglowy, który ma wysoką sztywność i wytrzymałość, aby zwiększyć ogólną trwałość.

Jeśli chodzi o profil giętkości, kij 5.9 Goalie Stick posiada NEW LOW FLEX i bardziej miękki trzonek, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej gry. Dzięki niższemu i bardziej miękkiemu punktowi odbicia, aktywna gra krążkiem będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Wałek otrzymał również ROUNDED SHAPE, czyli zaokrąglony kształt wałka, który zapewnia lepszą odporność na uderzenia, a jednocześnie komfort.


Główne cechy kija EFLEX 5.9:

- ZEROFLUX TECHNOLOGY - tłumi wibracje dla lepszego czucia krążka i kontroli odbicia.

- CARBON MATRIX TECHNOLOGY - zwiększona wytrzymałość i sztywność dla lepszej trwałości

- NEW LOW FLEX - niższy i bardziej miękki punkt odbicia dla lepszej gry.

- ROUNDED SHAPE - dla większej trwałości i komfortu

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.