Kij bramkarski Instrike Shopkeeper Pro Multi Layer Senior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Kij bramkarski Instrike Shopkeeper Pro Multi Layer Senior
269.86 PLN
408.31 PLN *
- 34 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
INSTRIKE

Od 26-27 "lewego i prawego łapacza. Dzięki unikalnej technologii wielowarstwowego drewna, rakieta ta jest wyjątkowo wytrzymała i nadal należy do najlepszych rakiet hokejowych w sekcji dla starszych bramkarzy hokejowych. Krawędzie i spód pacy są dodatkowo wzmocnione , dzięki czemu rakieta ma wyjątkową wytrzymałość w tym segmencie cenowym.
Kij bramkarski 26 do 27 "Kielnia została wykonana z wielowarstwowego drewna wszystkich rozmiarów, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymała. Pomimo wysokiej stabilności i technologii redukcji drgań, rakieta nie zwalnia lekkości.
Lekka, wytrzymała rakieta z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności

S?owa kluczowe: Goaliestick, warrior, swagger, senior, Goalie, Portero, goalkeeper, portiere, målmand, gardien de but
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.