CCM AXIS A1.9 Maska bramkarska Senior biała

Wskazówka Pro
Bestseller
Nasz napiwek
CCM AXIS A1.9 Maska bramkarska Senior biała
CCM AXIS A1.9 Maska bramkarska Senior biała (2)
2755.86 PLN
4133.67 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

Maska bramkarska CCM-Axis A1.9 Senior Certified Cat-Eye jest inspirowana NHL i zawiera wiele nowych funkcji i materiałów, które poprawiają komfort, a przede wszystkim ochronę.

Skorupa CCM A1.9 wykonana jest z włókna szklanego ze wzmocnieniami z włókna węglowego, dzięki czemu zapewnia bardzo dobrą ochronę, nawet przed silnymi uderzeniami.

W wyściółce zastosowano różne, strategicznie rozmieszczone materiały, aby zapewnić komfort i ochronę.

Materiał D3O Smart, występujący w wielu innych produktach CCM, służy do rozpraszania energii uderzenia w kluczowych obszarach. Dodatkowo wewnętrzna wyściółka zawiera I.Q.Shion Gel, MEMORY-FOAM, który zapewnia dodatkowy komfort.

Przyjemnie miękka opaska przeciwpotna wykonana z materiału siatkowego zapewnia dodatkowy komfort, podobnie jak regulowany TRIPLE DENSITY FOAM CHIN CUP z D3O, który również umożliwia dobre dopasowanie maski i łagodzi uderzenia.

Kratka LEGAL CATEYE wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką ochronę przed uderzeniami i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, które ta wysokiej jakości maska oferuje od samego początku.

S?owa kluczowe: 1.9
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.