Bauer Street Goalie Leg Pad Senior white-black-blue

Bauer Street Goalie Leg Pad Senior white-black-blue
469.57 PLN
626.17 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

The Bauer Street Goalie Leg Pads Senior have a lightweight construction and convince with a mobile design and they feel great around the legs. With the deep leg and boot channel, the leg pads are able to sit closer to the ground providing goalies better coverage when in the standing position.

Bauer uses at the Street Goal Pad a mix of durable nylon and synthetic leather for the exterior and added extra abrasion shields in the high wear areas to help these last even longer. Thick medium density foams give great protection while maintaining elite level mobility

Three Velcro straps lock the leg pads into place with perforated low-density foams in the calf wrap and knee wing for great breathability throughout the game. To really help prevent the leg pads from slipping around, Bauer added a foot hook strap inside the boot channel. Players can now attach the leg pad's toe by directly strapping it underneath their shoelaces to prevent the toe from sliding off the shoes during gameplay.

Features of the Bauer Street Pads at a glance:
- lightweight foam construction
- deep leg and bootchannel
- elite level mobility
- secure fit by 3 Velcro straps and foot hook strap

additional information for the Bauer Street Pads:
- For use with a ball
- Not made for ice hockey

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.