INSTRIKE Black Power Composite młodość 20 Flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
INSTRIKE Black Power Composite młodość 20 Flex
INSTRIKE Black Power Composite młodość 20 Flex (2) INSTRIKE Black Power Composite młodość 20 Flex (3) INSTRIKE Black Power Composite młodość 20 Flex (4)
212.00 PLN
315.94 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
INSTRIKE

Dla dzieci w wieku 5-8 na rynku w rewelacyjnej cenie. Kto go potrzebuje, może z łatwością wyciąć go dzięki niskiej liczbie flexów. Kij dla każdego gracza z dobrą obsługą i dobrym balansem dla jego waga.
Pokochasz uczucie, jakie oferuje rakieta. Instrike ponownie stworzył wyjątkowy produkt o wyjątkowej cenie.

Waga 20 Flex Stick:
około 305 gramów

Zobacz grafikę na zdjęciach produktów, aby zobaczyć wymiary:
Wymiary kija hokejowego w calach = 45 "(1" = 2,54 cm)
Całkowite wymiary kija hokejowego w cm = 128

S?owa kluczowe: grip, instrike, power, senior, compsite, stick, icehockey, black, power, green, greenpower, blackpowerstick, dury, drury, batidor, matón, stick, racchetta, Bâtons, bâton, baton, batons
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.