INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor
INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (2) INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (3) INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (4) INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (5) INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (6) INSTRIKE Raider 75A Części kół Zestaw 4 Profi Indoor (7)
111.68 PLN
153.78 PLN *
- 27 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
INSTRIKE

Fas indendors sat med 4 hjul i mange storrelser. Dette hjul har en hardhed pa 75A og giver det perfekte greb og lang levetid. Den sakaldte limgrebsteknologi far nasten hjulene til at hange fast pa gymnastiksalen. Isar nar man gar i det helt afgorende ojeblik for at na bolden eller pucken et sekund tidligere, fungerer denne rulle. Ikke kun kan det bruges indeni, men pa udendors gruber tilbyder det fodfaste uden at oploses for hurtigt. Intet smuldrende eller starkt slid gor denne rulle perfekt i sit prissegment.

- Limgrebsteknologi
- Hardhed 75A
- Lang levetid, ikke smuldrer
- Til standard 608 leje

GRIP: 8, hastighed: 8, holdbarhed: 9

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.