Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny

Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (2) Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (3) Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (4) Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (5) Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (6) Kask hokejowy Bauer Re-Akt 150 czarny (7)
1082.50 PLN
1385.66 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
BAUER

Czarny hełm RE-AKT 150 może niezależnie regulować swoją długość i szerokość, dzięki czemu można znaleźć idealne dopasowanie dla siebie!

Całkowicie nowe, trójdzielne kapsuły Comfort również dostosowują się do unikalnego kształtu głowy, naprawdę działając jako kompletny system zapewniający idealne dopasowanie. Podstawa tych Comfort Pods zapewnia niesamowitą ochronę, ponieważ składa się z najbardziej ochronnej pianki Bauera, zwanej XRD.

IX-Foam to kolejny zaawansowany materiał, który wzmacnia właściwości zarządzania uderzeniami RE-AKT 150. IX znajduje się w stanie uformowanym termicznie na wierzchu strąków, zapewniając doskonały komfort w miejscu kontaktu.

Co ważniejsze, unikalne właściwości formowania IX-Foam pozwoliły firmie Bauer wypełnić luki w całej skorupie, które w przeciwnym razie pozostałyby puste. Zasadniczo optymalizuje to ochronę wokół głowy, a nie tylko kluczowych stref uderzenia.

Chociaż RE-AKT 150 to nie tylko jeden z najwygodniejszych, najlepiej dopasowanych i ochronnych kasków, jest jednym z najlżejszych w kategorii elitarnej.

S?owa kluczowe: Bauer, re-akt, re-akt 150, helmet, hockey, icehockey
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.