Kij kompozytowy kilku marek Senior Flex 77-87

Wy??cznie
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Kij kompozytowy kilku marek Senior Flex 77-87
Kij kompozytowy kilku marek Senior Flex 77-87 (2)
291.88 PLN
472.29 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %

Dobra rakieta kompozytowa za młotkową cenę, różne marki, jak lubi magazynier. Nie mają wpływu na rakietę i nie potrafią tego określić. Dlatego cena jest tak tania. Nie możemy uwzględniać próśb
- Oszczędzasz do 84% w porównaniu do ceny detalicznej zalecanej przez producenta
- Nie możesz wybrać rakiet, które wysyłamy co mamy na stanie jako pojedyncze sztuki, ale są to zdecydowanie rakiety dużo droższe. To tylko torba niespodzianka w świetnej cenie. Jeden z naszych najpopularniejszych produktów, szczególnie od stałych klientów. Uwaga: dostajesz tylko jedną rakietę.

(Ręka znajdująca się na dole strzału wskazuje stronę) Normalny gracz praworęczny normalnie gra lewą pałką.

S?owa kluczowe: icehockey stick, composite, stick, retposten, senior, flex 80, batidor, matón, stick, racchetta, Bâtons, bâton, baton, batons
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.