INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 lozysk

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 lozysk (2) INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 lozysk (3) INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 lozysk (4)
183.74 PLN
226.22 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Bądź szybszy od swojego rywala - Instrike wprowadza pierwsze łożysko ABEC 11 na niemiecki rynek hokeja na rolkach
- wysoka jakość wykonania i wzornictwa
- wyjątkowo płynne łożyska
- powierzchnia pokryta tytanem zapewnia trwałość i sprawia, że ??jest bardzo solidna
- gumowe uszczelnienie można usunąć dla lepszego czyszczenia
- Standardowy pomiar 608er
- jeden zestaw 16 łożysk

S?owa kluczowe: Bearings, skate, Inline, Bearings, Abec High Level, bearing, hockey, profi, Skate, abec11, Ruedas, roll, redolare, roll, rouler
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.